فلسفه و حکمت اسلامی

تعداد بازدید:۴۸۱

آشنایی با رشته فلسفه و حکمت اسلامی

دانشگاه شهید مطهری از دیرباز آموزش معقول و منقول را به نحو جامع بر عهده داشته است و در راستای تحقق انقلاب فرهنگی و نیز ایجاد پیوندی هرچه مستحکم تر میان حوزه و دانشگاه برنامه دوره کارشناسی فلسفه و حکمت را جهت تربیت اندیشمندان متخصص در زمینه فلسفه و حکمت اسلامی با تکیه بر حفظ روشهای سنتی و تحقیق در متون اسلامی  و نیز با مطالعه مباحث فلسفه غرب و مسائل کلامی جدید تدوین و تنظیم نموده است.  دانشجویان این رشته  به مطالعه و پژوهش در زمینه کشف و شهود و استدلال و منطق می پردازند و نظام آموزشی آنها بر پایه مطالعه مکاتب فلسفی  مشاء، اشراق و ملاصدرا استوار است. . به علاوه به جهت ضرورت مطالعات تطبیقی یک دوره تاریخ فلسفه غرب و مباحث فلسفه تطبیقی در میان دروس گنجانده شده است

واحدهای درسی:

تعداد واحد های درسی رشته فلسفه و حکمت اسلامی135 واحد به شرح زیر می باشد:

دروس عمومی:10 واحد

دروس پایه: 45 واحد

 دروس تخصصی:80 واحد

 تفاوت رشته فلسفه و حکمت اسلامی  با رشته های مشابه

 رشته فلسفه و حکمت اسلامی  برخی شباهت ها  با رشته فلسفه و نیز  رشته ی فلسفه و کلام اسلامی دارد، لکن با توجه به اهداف این رشته که تربیت محققان و اندیشمندانی است که با مطالعات حوزوی ، کلامی و فلسفی غربی و اسلامی بتوانند ارائه کننده ی دیدگاههای جدید در مباحث فلسفه و حکمت  اسلامی باشند، دروس و متون غنی فلسفه اسلامی همچون شرح منظومه و برخی نمط های اشارات و شواهد الربوبیه، حکمه الاشراق سهروردی را به همراه متون کلام اسلامی و نیز یک دوره تاریخ فلسفه غرب و مباحث فلسفه تطبیقی را در دروس خود گنجانده است.
 

اهداف رشته فلسفه  و حکمت

  1.       تربیت کارشناسان برجسته در علوم عقلی اسلامی
  2.      تربیت پژوهشگران  کار آمد در فلسفه تطبیقی
  3.  تربیت اندیشمندانی که بتوانند عرضه کننده تفکر ناب اسلامی در حوزه فلسفه و حکمت باشند
  4. تربیت دبیران متخصص مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش برای تدریس دروس فلسفه، منطق و دین و زندگی
  5. تربیت محققانی که با توجه به مطالعات حوزوی، کلامی و فلسفی(غربی و اسلامی) بتوانند ارائه کننده دیدگاههای جدید در مباحث فلسفه و حکمت اسلامی باشند.                               

سر فصل دروس برای ورودی های 99 به بعد

سر فصل دروس برای ورودی قبل از 99


لینک دانلود فایل