معرفی واحد آموزش

تعداد بازدید:۲۱۷۰

 شرح وظایف واحد آموزش

 *تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی  ، پژوهشی و اجرایی واحد برابر آیین نامه ها و دستور العملهای ابلاغی.

* انجام امور آموزشی طلاب و دانشجویان اعم از پذیرش، ثبت نام، برگزاری آزمون، امتحانات، تنظیم کلاسهای درسی، نگهداری نمرات، تشکیل پرونده های تحصیلی، صدور گواهی نامه ها و ... برابر دستور العملهای ابلاغی

 

* کنترل تشکیل کلاس هاطبق برنامه پیش بینی شده .

  * کنترل و بررسی وضعیت کلاس های درس از لحاظ وسایل آموزشی و کمک آموزشی

  * انجام امور آموزشی دانشجویان مانند درخواست مرخصی تحصیلی, گواهی اشتغال به تحصیل, تطبیق واحد های گذرانده, انصراف از تحصیل, ترک تحصیل, انتقال, تغییر رشته, مهمان و تسویه حساب و ...

    * تحویل کارنامه ترمی به اساتید راهنما و حل مشکلات آموزشی دانشجویان مانند ترم مشروطی , سنوات آموزشی ...

  * اعلام اسامی دانشجویان مشروط, اخراج آموزشی و دانشجویانی که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند

  * دریافت لیست نمرات پایان ترم, انجام امور اصلاح نمره و ارسال به مدیریت

  *بررسی و کنترل واحد های گذرانده و باقیمانده دانشجویان درترم تسویه

  * انجام امور مربوط به بایگانی پرونده دانشجویان و مدارک آموزشی

  * تکمیل فرم های مربوط به قرار داد حق التدریس و گواهی تدریس اساتید مطابق دستور

*ارزیابی عملکرد هیئت علمی و اساتید در هر نیمسال تحصیلی و ارائه به معاونت آموزشی.

*شناسایی و پیشنهاد اعضای هیئت علمی در هر نیمسال تحصیلی و ارائه به معاونت آموزشی.

*پیشنهاد گسترش، توسعه و ارتقاء کیفیت آموزش.

*نظارت بر عملکرد اعضاء هیئت علمی و اساتید مدعو در هر نیمسال تحصیلی و ارائه گزارش به معاونت آموزشی.

*نظارت به عملکرد گروه های آموزشی و هدایت گروه در راستای اهداف مدرسه عالی شهید مطهری.

*برنامه ریزی و برگزاری شورای آموزشی واحد و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و ارائه گزارش به معاونت آموزشی .

*ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و مدیران گروههای آموزشی در هر نیمسال تحصیلی و انعکاس به معاونت آموزش .

* اجری دوره های کوتاه مدت آموزش های آزاد برابر دستور العمل های مربوطه

*ایجاد بستر مناسب و تمهیدات لازم جهت تحصیل دانشجویان با استفاده از روش های نوین  و فناوری اطلاعات.

*راه اندازی و اداره کتابخانه مناسب  و ایجاد تسهیلات ارتباطی در راستای انجام امور پژوهش و مطالعاتی دانشجویان.

* ایجاد شرایط و تسهیلات مناسب جهت طلاب و دانشجویان به منظور تهیه و ارائه پایان نامه ها، جلسات دفاعیه و ... برای دوره تحصیلات تکمیلی.

* انجام امور پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری.

*هدایت فرهنگی و تربیتی طلاب و دانشجویان برابرتدابیر و نظرات تولیت به منظور تحقق اهداف مدرسه عالی شهید مطهری.

*برگزاری نشستها و همایش علمی و پژوهشی برابر برنامه های معاونت های آموزشی و پژوهشی امور طلاب.

*ارائه خدمات تایپ و تکثیر به طلاب و دانشجویان.

* انجام مشاوره و هدایت تحصیلی دانشجویان و فارغ التحصیلان.

*هماهنگی واحد با معاونت های مربوطه مدرسه عالی شهید مطهری.

*تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی واحد و ارائه آن به معاونت اداری و مالی.

*نظارت بر حسن اجرای بودجه و انجام امور مالی مربوطه.