فقه و حقوق اسلامی

تعداد بازدید:۸۶۳
آشنایی با رشته فقه و حقوق اسلامی

مدرسه عالی شهید مطهری  تهران از سال66 تاکنون این رشته را طراحی و اجرا نموده است. این رشته از تلفیق دو رشته فقه و مبانی حقوق و حقوق محض ایجاد گردیده   و از آنجا که نظام کشور ما نظامی بر پایه ی حقوق اسلامی است ضرورت دارد  اصول و قواعد بشری بر مبنا و پایه ی  قوانین الهی تنظیم و تعیین گردد و لذا  ضروری است منابع و متون غنی اسلامی مورد مداقه و مطالعه جدی قرار گرفته و با اتخاذ قواعد حقوق اسلامی تهیه و تنظیم گردد و این مهم محقق نمی شود مگر با محققانی که هر دو حوزه فقه و حقوق  را همزمان مطالعه نموده باشند، رشته فقه و حقوق اسلامی عهده دار تربیت چنین محققانی است.

واحدهای درسی

 تعداد کل واحدهای درسی رشته فقه و حقوق اسلامی135 واحد به شرح زیر می باشد:

دروس عمومی:10 واحد

دروس پایه:45 واحد

دروس تخصصی:80 واحد

 

آینده شغلی رشته فقه و حقوق 

فارغ التحصیلان این رشته  علاوه بر اینکه در سطح جامعه می توانند عرضه کننده ی تفکر ناب اسلامی در حوزه فقه و حقوق باشند و به تدریس در این حوزه بپردازند، این توانایی را دارا هستند که با انجام  پژوهشهای بنیادی- کاربردی در زمینه فقه و حقوق و نیز  مطالعات تطبیقی حوزوی و دانشگاهی ارائه کننده دیدگاه های جدید در مباحث فقه و حقوق باشند. علاوه بر  این دانش آموختگان  با تبحری که در منابع فقهی و حقوقی می یابند، می توانند در آزمونهای وکالت، قضاوت، سردفتری و .. شرکت نموده و با پذیرش در یکی از آنها به شغل مطلوب خود دست یابند.

اهداف رشته فقه و حقوق

1-تربیت متفکران اسلامی با توانایی نظریه پردازی در علوم اسلامی و انسانی

2-تربیت قضات ، وکلا، سردفتران ،مشاوران حقوقی و کارشناسان مورد نیاز دستگاه قضایی کشور

3-تربیت پژوهشگران توانمند در حوزه فقه و حقوق اسلامی

4- تربیت اساتید مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

- از آنجا که فقه و مبانی حقوق اسلامی از گرایشهای رشته الهیات می باشد مباحث حقوقی به صورت بسیار مختصر و گذرا مطالعه می شود. این در حالی است

که اطلاع از قوانین و نظرات حقوقدانان، سبب ارائه ی تحلیل و استنباط متناسب با شرایط و مقتضیات زمان خواهد شد و این مهم در رشته فقه و حقوق اسلامی تأمین

می شود. علاوه بر این متون فقهی و اصولی که در این رشته مورد مطالعه قرار می گیرد در سطح نازلتری نسبت به رشته فقه و حقوق اسلامی است، به گونه ای که

گزیده ای از متونی که در کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی مطالعه می شود، جزو متون درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

می باشد و همین نمونه گوشه ای از غنای رشته فقه وحقوق اسلامی است.


تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته حقوق

رشته حقوق، بیانگر اصولی است که از نظر عقل و عرف بشری، رعایت آنها در زندگی برای ایجاد نظم و امنیت لازم است؛ اصولی که امکان دارد طبق تشخیص عقل،

مصلحت موقت اما فوری داشته باشد. از این رو در این رشته مطالعه قوانین و متون حقوقی در درجه ی اول اهمیت است و به دروسی نظیر فقه و اصول فقه که منابع

استنباط حقوق اسلامی است، بسیار کم و ناچیز پرداخته شده است ،در حالیکه از آنجا که نظام کشور ما نظامی بر پایه ی حقوق اسلامی است ضرورت دارد اصول

و قواعد بشری بر مبنا و پایه ی قوانین الهی تنظیم و تعیین گردد ولذا ضروری است منابع و متون غنی اسلامی مورد مداقه و مطالعه جدی قرار گرفته و با اتخاذ قواعد

حقوق اسلامی از متون فقهی - علاوه بر آشنایی با قوانین کشور و نظریات حقوقدانان- قوانین و مقرراتی متناسب با حاکمیت نظام اسلامی تهیه و تنظیم گردد؛ و این مهم

محقق نمی شود مگر با محققانی که هر دو حوزه فقه و حقوق را همزمان مطالعه نموده باشند؛ رشته فقه و حقوق اسلامی عهده دار تربیت چنین محققانی است.

 

سر فصل دروس رشته فقه و حقوق ورودی قبل از   97

سر فصل دروس رشته فقه و حقوق ورودی بعد از 97


لینک دانلود فایل