امور شاهد و ایثارگران

تعداد بازدید:۴۳۷

امور شاهد و ایثارگر 

با عنایت به نظر ویژه بنیان‌گذار کبیر نظام اسلامی، امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب‌ در خصوص رسیدگی به یادگاران شهدای دفاع مقدس و فرزندان پیشگامان عرصه جهاد و ایثار و در راستای ادای دین به این قشر فداکار و با توجه به معضلات مادی و معنوی پیش روی آنان، در جهت تمرکز، ساماندهی و تسهیل امور آموزشی و پیشرفت تحصیلی، امور فرهنگی، رفاهی و مشاورهای دانشجویان شاهد و ایثارگر و به منظور اجرای قوانین، مصوبات هیئت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی، واحد کارشناسی امور دانشجویان و طلاب شاهد و ایثارگر ارائه‌ی خدمت می‌نماید.

 

اهداف

1- زمینه‌سازی برای مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان.

2- نظارت مستمر بر روند تحصیلی طلاب و دانشجویان شاهد و ایثارگر و شناسایی استعدادها و نیازهای تحصیلی، رفاهی و عاطفی ‌این گروه ‌از طلاب و دانشجویان‌ و تلاش ‌برای ‌یافتن ‌راه‌حل‌های‌ مناسب‌ در چارچوب ‌قوانین ‌و امکانات ‌و پیگیری‌های لازم برای کمک به رشد و شکوفایی استعدادها و تأمین نیازها.

 

وظایف

برنامه‌ریزی ‌و زمینه‌سازی ‌برای ‌اجرای ‌طرح‌ها، برنامه‌ها، فعالیت‌ها،‌ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی وزیر، ستاد مرکزی یا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم و مصوبات هیئت محترم رئیسه­، شورای دانشگاه و شورای دانشجویی و فرهنگی.

نظارت و ارزیابی تحلیلی وضعیت‌ آموزشی، فرهنگی و رفاهی ‌دانشجویان ‌شاهد ‌و ایثارگر ‌در ‌پایان هر نیمسال و ارائه طرح و برنامه مناسب برای رشد و تعالی ایشان.

طراحی و تدوین فعالیت‌های مؤثر برای تقویت زمینه علمی و ارتقاء وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر و بهبود سطح امور فرهنگی و رفاهی ایشان.

تنظیم ‌و تدوین ‌طرح‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های ویژه فرهنگی و مشاوره‌ای برای دانشجویان شاهد و ایثارگر.

طراحی و تدوین فعالیت‌های مناسب به منظور جلب مشارکت دانشجویان، اساتید و نهادهای ذی‌ربط در برنامه‌های ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر.

رفع ‌موانع و مشکلات ‌در‌ روند ادامه ‌تحصیل دانشجویان شاهد و ایثارگر با همفکری و همکاری بخش آموزشی مدرسه‌عالی و با استفاده از آیین‌نامه‌ها و ضوابط آموزشی موجود.