پژوهشی و فناوری

مدرسه زمستانه حقوق

مدرسه زمستانه حقوق گالری

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید مطهری واحد زاهدان با همکاری انجمن علمی فقه و واحد خواهران یزد دوره «مدرسه زمستانه حقوق» برگزار می‌نماید.

ادامه مطلب