معرفی واحد دانشجویی و فرهنگی

تعداد بازدید:۷۴۵
معرفی واحد دانشجویی و فرهنگی

دانشگاه امروزه در سطح جهانی علاوه بر کارکرد وظایف آموزشی و پژوهشی وظایف جدیدی در عرصه فرهنگی و اجتماعی بر عهده گرفته است که از جمله می‌توان به نقش فرهنگ‌سازی و جامعه‌پذیری اشاره کرد به عبارت دیگر اگرچه دانشگاه برای تولید دانش و تربیت افراد متخصص همت می‌گمارد و برای اشتغال آینده آن‌ها در اجتماع تلاش می‌کند، اما در دانشجویان باید هنجارها، ارزش‌ها و باورهایی درونی شود که با محیط شغلی آینده آن‌ها مناسبت داشته باشد و این رفتارها و هنجارها، چیزی نیستند که منحصراً در کلاس‌های رسمی تحقق پیدا کنند.
با عنایت به
  جایگاه ویژه دانشگاه در توسعه و پیشرفت کشور و با توجه به اهمیت فرهنگ و نقش انکارناپذیر فعالیت‌های فرهنگی و فوق‌برنامه به عنوان آموزش‌های غیر رسمی در جذب استعدادها، شکوفایی توانمندی‌ها و افزایش تجربیات سودمند دانشگاهیان، اهمیت و جایگاه معاونت فرهنگی در هدایت و ساماندهی به فعالیت‌های فرهنگی بیش از پیش نمایان می‌شود.

 واحد فرهنگی، دانشجویی  دانشگاه شهید مطهری بستری مناسب جهت مشارکت دانشجویان  و رشد و شکوفایی استعدادهای آنان در زمینه‌های علمی، عقیدتی، سیاسی، فرهنگی، ادبی و هنری و ... می‌باشد.