اطلاعیه شماره ۱: پذیرش دانشجو از طریق آزمون اختصاصی ویژه طلاب برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

تعداد بازدید:۱۰۲
اطلاعیه شماره ۱: پذیرش دانشجو از طریق آزمون اختصاصی ویژه طلاب برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

دانشگاه شهید مطهری (ره) از طریق آزمون اختصاصی ویژه طلاب برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در مقاطع کارشناسی‌ارشد رشته‌های فقه و حقوق خصوصی، فقه و حقوق جزا، فقه و حقوق خانواده و مقطع کارشناسی رشته‌های فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی دانشجو می‌پذیرد.

شرایط و زمان ثبت‌نام در اطلاعیه‌های بعدی منتشر خواهد شد.