آیین‌نامه امتحانات پایان‌ترم

تعداد بازدید:۱۱۴
آیین‌نامه امتحانات پایان‌ترم

قابل توجه کلیه دانشجویان

 

  1. درب سالن امتحان ۱۰ دقیقه قبل از شروع امتحان باز شده و رأس ساعت ۹ بسته خواهد شد.
  2. به همراه داشتن موبایل و هرگونه وسایل الکترونیکی دیگر در جلسه امتحان تقلب محسوب می‌شود و با متخلف طبق قانون برخورد می‌گردد.
  3. حضور دانشجویان به‌موقع در سر جلسه امتحان الزامی است.  در صورت  تأخیر، دانشجو از امتحان محروم می‌گردد.
  4. در جلسات امتحان  دانشجو موظف به آوردن وسایلی از قبیل ماشین‌حساب، لاک غلط‌گیر، ابزار نوشتاری و کتاب‌های قانون می‌باشد و جابه‌جایی این وسایل در بین دانشجویان در سر جلسه امتحان مجاز نمی‌باشد.
  5. پوشش دانشجویان در جلسه امتحان بایستی رسمی بوده و به همراه داشتن چادر در جلسه امتحان به دلیل حضور اساتید مرد الزامی است.
  6. دانشجویان حتماً طبق شماره‌های اعلام شده (تا پایان امتحانات) در صندلی خود مستقر شوند.

واحد آموزش