زمان‌بندی شروع ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

۲۵ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۵ اخبار اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۳۲
زمان‌بندی شروع ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ طبق اطلاعیه پیوست انجام خواهد شد.

زمان‌بندی شروع ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ طبق اطلاعیه پیوست انجام خواهد شد. دانشجویان لطفاً قبل از انجام انتخاب واحد نسبت به بروزرسانی اطلاعات خود در سامانه گلستان اقدام نمایند.

به‌منظور عدم بروز مشکل و صرفه‌جویی در وقت از هم اکنون می‌توانید اطلاعات خود را بروزرسانی کنید.

کلید واژه ها: سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نیمسال اول