فرم عضویت بسیج

بسیج دانشجویی دانشگاه مطهری
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • نام پدر*
  2
 • شماره ملی*
  3
 • تاریخ تولد*
  4
 • محل تولد*(استان/شهر/بخش)
  5
 • وضعیت تاهل*
  6
 • گروه خون*
  7
 • وضعیت جسمانی*
  8
 • دین/ مذهب*
  9
 • مهارت خاص*
  10
 • تابعیت*
  11
 • آدرس منزل*
  12
 • آدرس منزل/ کد پستی*
  13
 • تلفن*
  14
 • دوره های آموزشی طی شده*عنوان/ تاریخ/مدت آموزش/ محل آموزش
  15
 • فعالیت ویژه*
  16
 • علاقمتد به فعالیت در کدام بخش بسیج دانشجویی هستید؟*
  17
 • رشته تحصیلی*
  18